Una-Regata je međunarodna tradicionalna turističko – sportsko – kulturna manifestacija, koja se održava već 4 desetljeća. Una regata je uspjela svojim nenametljivim duhom i prepoznatljivim imidžom okupiti i zbližiti ljude, istinske zaljubljenike rijeke Une.

Kako bi aktivirali grad a time i nase turiste, u duhu sportske rekreacije i natjecanja sportski savez Bihac organizira tradicionlano druzenje, jednodnevni rafting Unski susreti Bihac. Rafting je simboličnog karaktera vožnja rafting čamcima, kajakom i drugim sličnim, ali sigurnim plovilima uz korištenje sigurnosne opreme.

Ako ste se nekada upitali može li se doživjeti bajka, onda odgovor sigurno možete naći u čarobnom putovanju Turističkim Rotary vlakom “Dolinom smaragdne rijeke Une”. Ova, tradicionalna, jednodnevna avantura ima za cilj da promovira rijeku Unu, prirodne ljepote i potencijale, ali i Nacionalni park „Una“ kao zaštićeno prirodno pordučje.

Rotary Kanjon je manifestacija koju organizira Rotary Club Bihać, svake godine početkom maja. Cilj Rotary Kanjon je da se ukaže na prirodne ljepote rijeke Une i Grmuškog kanjona, te da se ovo područje pretvori u park prirode, i napravi nova alternativna cesta za saobraćaj preko Srbljanskog platoa.