Unac je rijeka u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, desna pritoka rijeke Une. Donji tok Unca dio je Nacionalnog parka Una. Ističe kao Mlinski potok iz Šatorskog jezera na planini Šator. U podnožju planine sastaje se sa Šatorskim potokom i tek na izlasku iz klisure Pojilo dobija ime Unac.

Između dvije rijeke, na ušću Unca u Unu, na 20-om kilometru od Drvara, na putu prema Kulen Vakufu i Bihaću, u zaleđini opasan ličkim kršom, ljubomorno čuva svoje čari neponovljiva i vjekovima nedirnuta prirodna ljepota, naselje Martin Brod. Martin Brod je naselje koje se do rata nalazilo u općini Drvar, a sada pripada općini Bihać i nalazi se u sklopu Nacionalnog Parka Una.

Stari grad Sokolac nalazi se na lijevoj obali Une, tri kilometra uzvodno od grada Bihaća, na strmoj krečnjačkoj hridi, odakle se pruža prelijep pogled na živopisni krajolik. Brežuljak na kojem je izgrađena tvrđava predstavlja istočni završetak brda Debeljača.

Stari grad Ostrožac skrio se u krošnje borove šume, i s visine oko 350 metara prkosi kotlini rijeke Une i njenim slapovima i veselim bukovima s kojom stoljećima piše sretnu i surovu povijest Bosanske krajine. Stari grad Ostrožac kao da je isklesan u jednoj stijeni kamena umjetničkom rukom nekog poznatog Krajišnika.